Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi

Kamuya açık veya taşınmazın erişimi için kullanılan ve tapu planlarında yol, meydan, sokak gibi tanımlanan alanların sınırlarının belirlenmesidir.

Gerekli Belgeler :
1. Resmi yazı veya ilgi belgesi,
2. Başvuru sahibinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği,
– Taşınmaz mal temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği,
– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,
– Başvuru sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

kalem1