Tamamlayıcı İşlemler

LİHKAB büroları, Kanunla verilen Kadastro Teknik Hizmetlerini yerine getirebilmeleri için ulaştırma, harç ve döner sermaye ödemeleri yapma, tapu planı tasarlama, yapı yeri işleri yapma gibi sorumlulukları bedeli karşılığında üstlenebilirler.

rapor1