1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi

12891_906147642770330_4040020848139916126_n

“Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi” temasıyla bu yıl ilki düzenlenen “1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi 2015” Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği tarafından düzenlenmiştir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği ile Harita Mühendisleri İş Adamları Derneği’nin desteği ile 20 Mart 2015 tarihinde Titanic Business Kartal Hotel’de gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmasında LİHKAB bürolarının ortak istekleri ve karşılaştıkları sorunlar aktarılmıştır. Dernek konuşmamız;

Bugün bulunduğumuz bu zirve çok önemli katkılar sağlamaktadır. Şöyle ki,
Ekonomi açısından;
Gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılması ve etkin bir biçimde değerlendirilmesi; tapu sicili mekanizmasının doğru çalışmasına, tapu sicili kadastronun doğru çalışmasına, kadastro ise doğru ölçme tekniğine bağlıdır. Günümüzde mülkiyet kadastrosunun temel ölçme sistemi GNSS’tir.
Hukuk açısından;
Doğru ölçüm vatandaşlar arasındaki nizayı ortadan kaldırır. Çelişkili aplikasyon işlemlerinin önüne geçer. Devlete, tapu kadastroya, ölçümcülere güveni arttırır.
Bu zirve dolaylı olarak gayrimenkul ekonomisine ve güvenlik ilkesinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.
Birinci zirvenin teması “Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi” başlığıyla verilmiştir. Arazi ölçme amaçlı GNSS alıcıları statik ve kinematik ölçme yöntemleriyle haritacılık mesleğine girdiler. Ardından hızlı ölçme değerlendirme imkanı sunan Gerçek Zamanlı Kinematik ölçme yöntemi ve sonrasında da CORS ağları yoğun bir biçimde kullanılmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin GNSS8 ağı ve ardından TÜBİTAK projesi kapsamında tesis edilen TUSAGA-Aktif gibi irili ufaklı birçok ağ ülkemizde kullanılmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün işlettiği TUSAGA-Aktif ağı en yaygın ve en çok kullanılan ağ durumundadır. Haritacılık açısından bir devrim niteliğinde olan CORS ağlarının ortak koordinat sistemine geçmek üzere eski sistemlerden dönüşüm parametrelerinin elde edilmesine yönelik ciddi çalışmalara ihtiyaç vardır. TKGM Harita Dairesine burada önemli bir görev, Dönüşüm Parametrelerinin elde edilmesine dönük bir genelge hazırlanması görevi düşmektedir. Ayrıca BÖHHBÜ yönetmeliğinde CORS ağlarına dair standartlar getirilmelidir. Nasıl bir ağ, hangi amaç için yeterlidir? sorusuna net cevap verilmelidir. CORS ağının bakım, yenileme, tamir, güncelleme işlerini içeren Ağın Çalıştırılması Hizmeti özel sektörden alınmalıdır. Ayrıca ağa yeni noktalar eklenmesi, ağların birleştirilmesi, alt ağ veya ağ altına istasyon eklenmesine dönük düzenlemeler yapılmalıdır. TKGM Harita Dairesi CORS konusunda resmi muhatap olarak görünmektedir. Harita Dairesi CORS ağını işleten bir işletmeci olmaktan çıkarak, ağ piyasasını düzenleyen ve denetleyen bir hüviyete kavuşmalıdır. Bu hizmetin serbestleşmesi ve %99 yayın (broadcast) garantisi vermesi gerekmektedir.
Kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere belediyelerin kurdukları istasyonlar çoğu zaman ağ mantığından uzak kalmaktadır. Bu istasyonlar radyo frekans bazının, GSM ile büyütülmesi neticesinde 10 kilometrelik RTK mesafesini aşarak güvensiz bir koordinat üretim mekanizması olarak durmaktadırlar. Üretilen onca koordinat boşa akan bir nehir gibi her üreticinin kendi elinde kalmaktadır.
Günden güne biriken problemlerin değerlendireceği, yeni gelişmelerin paylaşılacağı, kamu kurumlarına omuz verileceği, yetkililerin cesaretlendirileceği bu tür toplantıların yeterince olmasını diliyor, bu ülkeye hizmet vermek üzere kurulmuş CORS ağlarında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Herkes için verimli bir zirve geçmesi dileğiyle LİHKABDER derneği adına bütün katılımcılara teşekkür ederiz.

11052514_10204756395244467_4945250549010993886_n

Zirvenin sonunda derneğimize plaket takdimi yapılmıştır.

11081378_10204757558833556_3102301243214913229_n