2016 yılı Olağan Genel Kurulu

Derneğimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 06.02.2016 Cumartesi günü Saat 11:00’de, Aşağı Öveçler Mahallesi 1327.Sokak  Göksu Apt. No:10/19 Öveçler- Çankaya  ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Yukarıdaki tarihte yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde; ikinci toplantı aynı gündemle ve  çoğunluk aranmaksızın, 21.02.2016 Pazar günü Saat 11: 00’de, Eyüboğlu Otel- Karanfil Sokak No:73  Çankaya/ANKARA adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, Genel Kurula tüm üyelerimizin katılımı önemle rica ederiz.

LİHKABDER Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1-) Açılış ve Yoklamanın yapılması

2-) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-) Başkanlık Divanı (Başkan ve iki üyenin) seçimi ve toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4-) 09.02.2014 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki dönem için Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gelir – gider hesaplarının okunması ve ibrası,

5-) 09.02.2014 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki dönem için, Denetçi raporlarının okunması ve Denetçilerin ibrası,

6-) 5.İdare Mahkemesinde devam eden davaların durum değerlendirilmesi,

7-) Lihkabların iş ve işleyişinde mevzuat kaynaklı sorunların değerlendirilmesi,

8 – ) Lihkab işlemlerinde standartlığın sağlanması çalışmaları, LİHKABDER elektronik yazılım kullanımı ve geliştirilmesi,

9-) Üyelik aidatı borçlarının tahsili, değerlendirilmesi ve uygulanacak yeni dönem aidat ücretinin belirlenmesi,

10-) Dernek ana tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi (değişiklik önerileri www.lihkabder.org.tr adresinde yer almaktadır),

 

11-) Seçimler (Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri)

12-) Dernek bünyesince kurulacak; Danışma Kurulu ile Etik ve Disiplin Komisyon’larının 3 asil ve 3 yedek üyelerinin belirlenmesi,

13-) Bölge/İl Temsilciliklerinin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,

14-) Dilek, temenniler ve kapanış.