3. Olağan Genel Kurul

09.02.2014

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri
Derneği  III. Olağan Genel Kurul
Divan Tutanağı

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan oluşumu
 • Başkan: Cengiz Dağdelen
 • Başkan Yardımcısı: Alpay Sağlıkcıoğlu
 • Yazman: Fatma Yücel
  olarak önerildi ve oy birliği ile yukarıdaki isimler divana seçildi.

 

Divan olarak yapılan öneri üzerine gündemin

3.maddesinin; 25.05.2012-31.12.2013 tarihleri arasındaki dönem için Yönetim kurulu faaliyet raporu, Gelir-gider hesapları ve denetçi raporunun okunması

4.maddesinin; Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi

Şeklindeki değişiklik önerisi, oybirliğiyle kabul edildi.

Ayrıca gündemin 4. maddesinden sonra gelmek üzere 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2 yıllık dönem için tahmini gelir-gider bilançosunun görüşülmesi önerisi oya sunuldu ve bu ekleme ile madde numaralarının değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.   (Ek:1)

 1. Gündemin 3. maddesine geçildi. Yönetim kurulu adına faaliyet raporunun okunması için dernek başkanı Hülya KARSLI’ya, 2012-2014 yılı gelir-gider bilançosunun okunması için de dernek saymanı Sezai KOÇ’a söz verildi (EK:2)(EK:3)

Açılmış davalarla ilgili bilgi vermek üzere Dernek Genel Sekreteri İlker TOKDEMİR’e söz verildi
Faaliyet raporunun okunmasından sonra üyelere söz verildi.
Üyelerden
– Muharrem BAYRAM
– Ahmet ÖZTÜRK
faaliyet raporu hakkında görüşlerini bildirdi.

Denetim kurulu faaliyet raporunu okunması için Mehmet Akif ŞENDİNÇ’e söz verildi. (EK-4)

 1. Yönetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Denetim kurulunun ibrası da oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
 2. 2014-2015 dönemleri arasındaki tahmini bütçesi için yeniden saymanımız Sezai KOÇ’a söz verildi.
  Gelir              :  70.000,00 TL
  Gider             :  50.000,00 TL           2014 yılı tahmini gelir-gider bütçesi
  Olumlu Fark :  20.000,00 TL

Gelir              :  77.000,00 TL
Gider             :  55.000,00 TL           2015 yılı tahmini gelir-gider bütçesi
Olumlu Fark :  22.000,00 TL

2014 ve 2015 yılı tahmini bütçe oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 1. Gündemin altıncı maddesine geçildi.
  Kadir CEYLAN söz alarak görüşlerini belirtti.
 2. Gündemin 7. maddesindeki yeni LİHKAB yönetmeliğinin değerlendirilmesi maddesine geçildi. Bu madde ile ilgili görüşlerini belirtmek üzere;
  -Halil AKDENİZ
  -Cengiz DAĞDELEN
  -Alpay SAĞLIKCIOĞLU
  -Mehmet Akif ŞENDİNÇ
  -Hülya KARSLI
  -Feza TİRYAKİ
  -Ufuk AY   ‘   a söz verildi.
 3. 8.madde ile ilgili
  – Ufuk AY
  – Hülya KARSLI
  – Feza TİRYAKİ
  – Mehmet Akif ŞENDİNÇ ‘e söz verildi.
 4. Üye aidat borçları, tahsili ve yeni aidat bedeli ile ilgili 9. maddeye geçildi.
  Tüzük gereği LİHKAB sınavını kazanamayan üyelerimizin durumu ve aidat borçları hakkındaki görüşler için;
  – Ufuk AY
  – Hülya KARSLI ‘ ya söz verildi.
  Sınavı yeniden kazanan eski üyelerin aidat borçları için de
  – Abdullah USLU
  – Feza TİRYAKİ
  – Hülya KARSLI
  – Sezai KOÇ   söz aldı.

Genel kurulda Sezai KOÇ’un yaptığı sözlü öneri üzerine;
Lisans sınav sonuçlarının kesinleştiği 16.01.2014 tarihi itibariyle lisans alma koşullarını kaybeden üyelerin, üyeliklerinin 01.2014 tarihi itibariyle düşürülmesine, bu üyeler ile bugüne kadar LİHKAB faaliyetine başlamayan üyelerin birikmiş üye aidat borçlarının 16.01.2014 tarihi itibariyle silinmesine oy birliği ile karar verildi(EK-5)

Söz konusu kararın dernek web sayfasında yayınlanarak tebliğ hükmünde sayılmasına, ayrıca üyelikleri sona erenlere tebligat yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Üyelik aidatı konusunda tahmini bütçede öngörülen aylık aidatın 2014 yılı için 50 TL,
2015 yılı için 60TL, derneğe giriş aidatı için 150 TL alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 1. Gündemin seçim maddesinde divana Feza TİRYAKİ tarafından sunulan öneri ile;

Yönetim Kurulu Asil
Hülya KARSLI
Ali Kazım TELLİ
Kemal KILIÇ
Bülent ERGÜL

Yönetim Kurulu Yedek
İlker TOKDEMİR
Cüneyt KOYUN
Selahattin AVŞAR
Mehmet Nasır CEYLAN

Eyüp ÖZKAN

Denetim Kurulu Asil
Mehmet Akif ŞENDİNÇ
Sezai KOÇ
Zeynel MORDOĞAN

Denetim Kurulu Yedek
Kadir CEYLAN
Halil AKDENİZ
Hasan Hüseyin ÖZÇİM

Önerisi sunulmuştur.  (EK-5)
Başka aday çıkmaması üzerine seçimlere geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda yukarıdaki yönetim kurulu (Asil-Yedek), denetim kurulu (Asil-Yedek) adaylar olarak toplam her biri 26 şar oyla ve oy birliği ile seçilmişlerdir. (Saat:14:50)

 1. Danışma, etik ve disiplin komisyonlarına sözlü olarak yapılan önerilerle;

Danışma Komisyonu
Selahattin AVŞAR

Alpay SAĞLIKCIOĞLU

Sezai KOÇ

Disiplin Komisyonu
Cengiz DAĞDELEN

İlker TOKDEMİR
Mehmet Akif ŞENDİNÇ

Etik Komisyonu
Halil AKDENİZ
Fatma YÜCEL
Ufuk AY

Oy birliği ile seçilmiştir.

Dilek ve temenni konusunda Dernek Başkanı Hülya KARSLI söz alarak teşekkür etmiştir. İlker TOKDEMİR söz alarak tercihler konusunda görüşlerini belirtti. Toplantıda başka söz alan olmaması nedeniyle saat 15:10’da toplantıya son verildi.

 

Cengiz DAĞDELEN                   Alpay SAĞLIKCIOĞLU             Fatma YÜCEL

kaddolap