LİHKABDER 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

     Sn. Üyemiz,
    Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneğimizin Tüzüğü gereği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda sıralanan Gündem Maddelerini görüşmek üzere 03/02/2018 tarihi saat:11:00 da Lihkabder Merkez Ofisi Aşağıöveçler Mahallesi 1327 sok. Göksu Apt. No:10/19 Çankaya/ANKARA adresinde, bu tarihte yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 17/02/2018 günü saat 11:00 da EYÜBOĞLU OTEL Karanfil Sokak No:73 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA adresinde yapılacak olup, siz değerli üyemizin katılımını önemle rica ederiz.
 LİHKABDER YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3-Başkanlık Divanının (Başkan ve iki üye) seçimi ve toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi
4-22/02/2016 ila 31/12/2017 tarihleri arası dönem için Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gelir gider hesaplarının okunması ve ibrası
5-22/02/2016 ila 31/12/2017 tarihleri arası dönem için Denetçi Raporlarının okunması ve Denetçilerin ibrası
6-Devam eden davaların durum değerlendirmesi
7-Lihkabların iş ve işleyişinde mevzuat kaynaklı sorunların değerlendirilmesi
8-Lihkab işlemlerinde standartlığın sağlanması, Lihkabder elektronik yazılım kullanımı ve geliştirilmesi
9-Üyelik aidat borçlarının tahsili, değerlendirilmesi ve uygulanacak yeni dönem aidat ücretinin belirlenmesi
10-Dernek Ana Tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi
11-Seçimler (Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri)
12-Dernek bünyesinde kurulacak Danışma Kurulunun 5 asil ve 5 yedek üyelerinin belirlenmesi
13-Bölge/İl Temsilciliklerinin seçim, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
14-Dilek, temenniler ve kapanış.