BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR!

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları ile ilgili olarak, hayata geçtiği günden başlayarak özellikle son zamanlarda artarak devam eden karalama kampanyasının gerçeği yansıtmaması, dayanaksız ve tutarsız ifadelerle özellikle Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerini Kamuoyu nezdinde lekelemeye çalışması karşısında kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği düşünülerek bu açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB), 1980’li yıllarda “fikir” boyutunda başlamış, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) ortak çalışmaları sonucunda hazırlanan tasarı, TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradesi ile 2005 yılında kabul edilmiş ve 5368 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. Böylece; Kadastro Müdürlüklerinin ücreti karşılığında vermiş oldukları hizmetler artık, HKMO’YA tescilli, TKGM tarafından düzenli olarak denetlenen LİHKAB Büroları tarafından verilmeye başlanmıştır.

LİHKAB Kanunu ile öncelikle Kadastro Müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılarak ülke kadastrosunun tamamlanması, güncelliğini kaybetmiş haritaların da güncellenmesi hedeflenmiştir. Kanunun diğer bir amacı ise, kurulan LİHKAB büroları sayesinde yeni bir istihdam alanı yaratarak işsizlik oranını bir nebze olsun düşürecek bir adım atılmasını sağlamak olmuştur. Yaklaşık 5000 kişilik istihdam öngören bu oluşum, bazı meslektaşlarımızın baltalayıcı tutumları nedeniyle bir türlü istenen seviyeye ulaşamamıştır. Günümüz itibarı ile yaklaşık 1500 kişilik istihdam ortamı yaratılmış olup, bu sayı yapılacak yeni sınavlarla daha da artarak beklenen seviyelere ulaşacaktır. Nitekim, son günlerde TKGM tarafından yeni LİHKAB büroları için planlama yapılmış olması bu grubu yeniden hareketlendirmiş ve gerek TKGM, gerekse LİHKAB Büroları akıl almaz ithamlara maruz kalmışlardır.

Ülkemizin lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerinden mezun olan, belirli, net ve keskin kriterleri taşıyan tüm Harita Mühendislerinin katılabildiği, mesleki ve teknik sınavda başarılı olarak yeterliliğini ispat eden (60 puan alan) Harita Mühendislerinden talep edenlere verilen ehliyetler ile işlem yapmaya yetkilendirilen LİHKAB Bürolarının, Kadastro Müdürlüklerinden devraldıkları işlem kalemleri sınırlı olmakla birlikte, LİHKAB Bürosunda bu işlemlerin dışında başka herhangi bir işlem yapılması veya işletme kurulması da kanunen yasaklanmıştır. Bu yasak, karalama kampanyasını yürüten ekip tarafından iddia edildiği gibi “iş yapamaz duruma gelme” sebebi olarak LİHKAB Bürolarını göstermelerindeki yanlışlığın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Bu dar bakış, LİHKAB Bürolarının isminde bulunan “Lisans” ifadesini yükseköğrenim olarak algılamakta, Lisans kelimesinin “ehliyet” anlamında kullanıldığını düşünmeksizin, LİHKAB Büroları tarafından yürütülen işlemleri “küçük ve önemsiz” olarak göstererek meslek barışını zafiyete uğratmaya çalışmaktadır.

Yürütülen bu kampanyanın, tarafımızca “Karalama” olarak adlandırılmasında haklı olduğumuzu gösteren en çarpıcı nokta ise, talep edilen “Kanun Değişikliği” önerisidir. Teklif edilen önerilerinin, yürürlükte olan kanunda var olduğu gerçeğinden bihaber olan kişilere önerimiz, ilk olarak LİHKAB mevzuatını sağlıklı bir gözlemle gözden geçirmeleri, ardından Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Derneğimizle (LİHKABDER) irtibata geçmeleri ve konu hakkındaki fikir ve çalışmalarımızı inceleyerek, sitemi baltalamak yerine gerçek anlamda katkı sağlamaya çalışmalarıdır.

            Değerli basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ

VE BÜROLARI DERNEĞİ

                                                                                  LİHKABDER